Przelew krajowy w systemie ELIXIR

Elektroniczny system rozliczeń międzybankowych Elixir umożliwia sprawną realizację przelewów w złotych. Za pośrednictwem systemu Elixir realizowane są płatności uznaniowe i obciążeniowe osób indywidualnych i firm, jak również samych banków. 
Logo Elixir
 
 
System ten koordynowany jest przez Krajową Izbę Rozliczeniową i umożliwia przesyłanie danych rozliczeniowych drogą elektroniczną bez fizycznego obiegu dokumentów. Jest obecnie najpopularniejszą metodą przesyłania standardowych płatności pomiędzy bankami w ciągu kilku godzin. Umożliwia realizację przelewów na rzecz ZUS, organów podatkowych oraz polecenia zapłaty.
 
Korzyści, jakie daje system Elixir:
  • pewność – system Elixir to standard rozliczeń międzybankowych w Polsce. Umożliwia realizację płatności pomiędzy wszystkimi bankami,
  • zaufanie – system Elixir jest integralną częścią infrastruktury sektora bankowego w Polsce. Został opracowany we współpracy z bankami,
  • niezawodność – działa niezawodnie od 25 lat. Gwarantuje realizację każdej płatności,
  • standard europejski – system spełnia standardy europejskie w zakresie realizacji płatności. Dzięki temu każdy bank będący uczestnikiem systemu Elixir ma gwarancję, że działa zgodnie z europejskimi wymogami dotyczącymi obsługi płatności w przestrzeni międzybankowej.

Sesje przychodzące to godziny, po których pieniądze powinny być dostępne na koncie odbiorcy przelewu. Sesje wychodzące są to godziny, do których złożone przelewy są przekazywane na rachunki odbiorców. Różnice w terminie dostarczenia środków pieniężnych na konto zależą od terminów sesji rozliczeń międzybankowych ELIXIR, które prowadzi Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). Warto również pamiętać, że sesje rozliczeń międzybankowych ELIXIR realizowane są tylko w dni robocze.

W PM Banku przelewy na rachunki własne, jak i na inne rachunki prowadzone w Banku realizowane są natychmiast. W przypadku, gdy stroną transakcji jest osoba mająca konto w innym banku, aby określić datę księgowania przelewu należy znać godziny sesji systemu ELIXIR, odpowiedzialnego za rozliczenia między bankami.

Sesje wychodzące*:

  • I sesja ELIXIR – 13:00

Sesje przychodzące*:

  • I sesja ELIXIR – 12:00
  • II sesja ELIXIR – 16:00
  • III sesja ELIXIR – 8:00 następnego dnia roboczego

*z zastrzeżeniem, że w przypadku opóźnień sesji w KIR S.A. godziny  mogą ulec zmianie