Skip to main content
 • Zastrzeżenia kart
 • Zastrzeżenia kart

  Zastrzeżenia kart

  W przypadku zgubienia lub kradzieży karty należy ją niezwłocznie zastrzec:                                                                                
  • dzwoniąc pod numer 828 828 828  na numer specjalnej Infolinii służącej do zastrzegania kart (czynny całą dobę),
  • osobiście lub telefonicznie w jednostce Banku, która wydała kartę
  • osobiście poprzez inny bank uczestniczący w systemie VISA.
  Od momentu zgłoszenia utraty karty Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy jej użyciu, z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Posiadacza karty lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.

  140603-Zastrzegam_BPS_baner-667x277.jpg                                                   

   

  Obraz autorstwa:

  <ahref="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/wysoki-kat-zamka-z-kartami-kredytowymi-na-laptopie_8725510.htm#query=karta%20kredytowa%20kradzie%C5%BC&position=2&from_view=search&track=ais">Freepik</a>

  Znajdziesz nas też tutaj