REKLAMACJE

Pracownicy PM Banku dokładają wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi oraz oferowane produkty spełniały rynkowe standardy, a obsługa Klienta była na jak najwyższym poziomie.

Jeśli jednak nie jesteś zadowolony ze świadczonych przez nas usług lub znajdujący się w naszej ofercie produkt nie spełnił Twoich oczekiwań – możesz złożyć reklamację w jednej z poniższych form:

  1. osobiście - w formie pisemnej lub ustnej w dowolnej placówce Banku;
  2. listownie - w formie pisemnej na adres korespondencyjny Banku: ul. Surażska 2, 16-060 Zabłudów lub na adres dowolnej placówki Banku (dane kontaktowe)
  3. elektronicznie - wysyłając e – mail na adres mailowy dowolnej placówki Banku (dane kontaktowe)

Więcej informacji o trybie zgłaszania i rozpatrywania reklamacji:

           Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji i zgłoszeń

           Formularz reklamacji / zgłoszenia