UBEZPIECZENIA

 • PM Bank w ramach usług bancassurance oraz współpracy z zakładem ubezpieczeń GENERALI, oferuje swoim Klientom szeroki wachlarz ubezpieczeń dostosowany do indywidualnych potrzeb i profilu Klienta.

  generali logo  Generali Agro logo

   

  Generali Polska jest częścią jednej z największych globalnych firm ubezpieczeniowych i zarządzania aktywami. Założona w 1831 roku, obecnie działa w 50 krajach, obsługuje ponad 66 milionów Klientów, którzy w 2020 roku zawarli umowy ubezpieczenia z Generali o łącznej wartości ponad 70 miliardów euro. Ambicją Generali jest bycie partnerem na całe życie dla swoich klientów. Firma oferuje innowacyjne i spersonalizowane rozwiązania dzięki niezrównanej sieci dystrybucji.  

  Generali w Polsce działa od 1998 roku.  Zapewnia swoim klientom kompleksową ochronę ubezpieczeniową na każdym etapie ich życia: od ubezpieczeń majątkowych, takich jak ubezpieczenie samochodu, mieszkania, ubezpieczenia firm przez ubezpieczenia na życie, zarówno indywidualne, jak i grupowe, po fundusze emerytalne i inwestycyjne. Generali w Polsce oferuje swoje produkty ubezpieczeniowe pod trzema markami.

  Obok marki Generali są to Proama, oferująca bogaty wybór ubezpieczeń majątkowych oraz Generali Agro, które specjalizuje się w ubezpieczeniach dla rolnictwa. 

  Generali Agro zapewnia pełną ochronę ubezpieczeniową indywidualnym rolnikom i przedsiębiorstwom rolnym, zarówno tym, którzy uprawiają ziemię, jak i hodowcom zwierząt, właścicielom budynków gospodarczych  i maszyn rolniczych. Przewagą konkurencyjną Generali Agro jest zespół doświadczonych ekspertów rolnych, którzy w siedzibie w Poznaniu dbają o stałe doskonalenie produktów i wysoką jakość likwidacji szkód  i są wspierani przez pracujących w całej Polsce rzeczoznawców agro. Dzięki temu Generali Agro wspiera klientów w zarządzaniu ryzykiem w ich gospodarstwach.

 • Życie Komfort to ubezpieczenie przygotowane z myślą o Kliencie Banku chroniące Twoje zdrowie i życie. Ryzyka objęte ubezpieczeniem to m.in. trwała i całkowita niezdolność do pracy w następstwie choroby lub nieszczęśliwego wypadku czy poważne zachorowanie oraz śmierć. Jest to ubezpieczenie które może stanowić uzupełnienie zabezpieczenia spłaty kredytu. Daje poczucie bezpieczeństwa obu stronom – Bank ma gwarancję uregulowania należności, Klient jest pewien, że jego najbliżsi uzyskają pomoc w spłacie zobowiązań kredytowych.

  2021 Zycie Komfort 1200x400px

   

  Generali, z myślą o życiu PLUS to nowoczesne ubezpieczenie na życie, w którym każdy znajdzie wiele PLUSÓW dla siebie:

  • singlom dajemy możliwość wysokiej ochrony dla siebie,
  • parom umożliwiamy zabezpieczenie najbliższej osoby,
  • rodzinom oferujemy ochronę życia i zdrowia, a także świadczenia związane z dzieckiem, rodzicem lub teściem,
  • seniorom proponujemy bezterminową ochronę.

  Poznaj wybrane PLUSY naszego ubezpieczenia na życie:

  • możliwość dopasowania optymalnego zakresu ochrony z wielu dostępnych wariantów,
  • wypłata świadczenia w pełnej wysokości już od 1 dnia ochrony w przypadku śmierci Ubezpieczonego,
  • wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu Ubezpieczonego już za 1 dzień hospitalizacji niezależnie od przyczyny,
  • możliwość opłacania składek miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie.

  Zakres ubezpieczenia:

  • Możliwość wyboru wysokiej sumy ubezpieczenia na ryzyko śmierci.
  • Możliwość wyboru wariantu w ramach, którego otrzymasz świadczenie w razie wystąpienia jednej z 40 poważnych chorób, w tym: nowotworu, zawału serca, udaru, stwardnienia rozsianego, przeszczepu narządów i wielu innych.
  • Możliwość wyboru wariantu w ramach, którego otrzymasz świadczenie w razie urazu niepowodującego trwałego uszczerbki na zdrowiu: złamania, zwichnięcia lub skręcenia, które nie pozostawi trwałych następstw zdrowotnych.
  • Możliwość wyboru wariantu w ramach, którego ubezpieczysz również życie i zdrowie Twojego współmałżonka, partnera lub dziecka.
  • Możliwość wyboru wariantu w ramach, którego otrzymasz świadczenie z okazji urodzenia dziecka.
  • Możliwość wyboru wariantu z dostępem do szerokiego zakresu usług Assistance pomocnych m. in. w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

   

  2021 Z Myl o yciu Plus 1200x400px

   

   

  Szczegółowe informacje znajdą  Państwo w Banku oraz na stronie www.generali.pl

 • Generali Auto to pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych, chroniących Twoje auto i jego pasażerów. Oprócz obowiązkowego OC może zapewnić środki na zakup nowego samochodu, gdy zostanie skradziony lub pokrycie kosztów jego naprawy w razie uszkodzenia. Dzięki ubezpieczeniu Auto Assistance uzyskasz pomoc w razie wypadku lub awarii pojazdu. W ramach Generali Auto możesz również wykupić ubezpieczenie Ochrony Prawnej, NNW dla Ciebie i pasażerów, a także unikalne na polskim rynku ubezpieczenie OC za szkody w środowisku. 

  2021 Generali Auto 1200x400px

  Ubezpieczenie upraw rolnych to ubezpieczenie majątkowe, które może dotyczyć zarówno rolników pobierających dopłaty bezpośrednie do ubezpieczenia przynajmniej 50% powierzchni swoich upraw do 30 czerwca każdego roku. gdzie dodatkowo do 50% składki opłaci budżet Państwa, jak również upraw rolnych oraz rodzajów ryzyka, do których dopłaty nie mają zastosowania. Pamiętaj o swoim obowiązku i ubezpiecz uprawy.

  2021 Uprawy 1920x1080px

  Generali Agro Ekspert to ubezpieczenie majątkowe, dzięki któremu możesz chronić maszyny i sprzęt rolniczy Twojego gospodarstwa przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy kradzieżą. Wypłacone odszkodowanie pozwoli na naprawę lub zakup maszyn. Zakres ubezpieczenia obejmuje:

  • agro casco,
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego,
  • odpowiedzialność cywilną posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  • odpowiedzialność cywilną z tytułu wykonywania usług międzysąsiedzkich,
  • ubezpieczenie porady prawnej,
  • ogień i inne zdarzenia losowe. 

  2021 Maszyny 1920x1080px

  Generali Agro Firma to oferta ubezpieczeń która zapewni Twojej firmie zabezpieczenia majątku m.in. nieruchomości, środków trwałych, środków obrotowych, sprzętu elektronicznego, mienia w transporcie krajowym w razie nieprzewidzianych zdarzeń takich jak:

  • ogień i inne zdarzenia losowe
  • kradzież z włamaniem i rabunek
  • stłuczenie
  • odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy

  2021 Agro firma 1920x1080px

  Generali Mój Dom to ubezpieczenie nieruchomości, które przygotowane zostało z myślą o najbardziej wymagających Klientach, ceniących jakość i zakres ochrony. Obejmuje ono nie tylko dom, mieszkanie czy piwnicę, ale również garaże czy rośliny ogrodowe. Generali Mój Dom to produkt skierowany do posiadaczy nieruchomości – zarówno tych zamieszkujących, jak i wynajmujących dom czy mieszkanie. Swój majątek możesz ubezpieczyć od:

  • ognia i innych zdarzeń losowych
  • kradzieży z włamaniem i rabunku
  • rabunku poza domem
  • stłuczenia

  Dodatkowo umowa ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną i odpowiedzialność prawną.

  2021 Generali Mj Dom 1200x400px

  Generali Agro to kompleksowe ubezpieczenie dla właścicieli gospodarstw rolnych. Obejmuje zarówno ubezpieczenia obowiązkowe, chroniące gospodarstwo w ograniczonym zakresie, jak i szereg ubezpieczeń dobrowolnych. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych możesz uzupełnić o dobrowolne ubezpieczenie budynków rolniczych w ramach wariantu Rozszerzonego lub All Risks.

  Główne zalety ubezpieczenia:

  • wariant All Risks dostępny dla budynków oraz mienia (poza zwierzętami)
  • dla zwierząt gospodarskich 2 warianty ubezpieczenia, w tym porażenie prądem
  • swobodne kształtowanie zakresu ubezpieczenia polegające na wyborze odpowiedniego wariantu dla konkretnego rodzaju budynków lub grupy mienia
  • Assistance i dodatkowe rozszerzenia odpowiedzialności przy ubezpieczeniu budynku mieszkalnego
  • rażące niedbalstwo i zapominalstwo w wariancie All Risks
  • stałe elementy w sumie ubezpieczenia budynku
  • dodatkowe klauzule przy ubezpieczeniu All Risks, np. sprzęt rolniczy od awarii lub ziemiopłody od rozmrożenia/zepsucia
  • nowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, z wyższym wiekiem przystąpienia – do 80. roku życia
  • zniżka za kompleksowość, im więcej ubezpieczeń dobrowolnych, tym taniej
  • gwarancja solidnej likwidacji szkód – Generali Agro to ekspert w ubezpieczeniach dla rolnictwa 

  2021 Gospodarstwo 1920x1080px

  NNW to ubezpieczenie, które gwarantuje wsparcie finansowe w razie nieprzewidzianych zdarzeń oraz ochronę przez całą dobę w Polsce i za granicą. Ubezpieczenie Generali, z myślą o NNW, oferuje:

  • Ochronę na całym świecie 24h na dobę 7 dni w tygodniu
  • Prosty proces likwidacji szkód
  • Wypłatę już w przypadku złamania, zwichnięcia lub skręcenia powstałe wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • Odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku wyczynowego uprawiania sportu

  Dodatkowe korzyści z posiadania ubezpieczenia Generali, z myślą o NNW to:

  • Wypłata za pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku, zatrucia pokarmowego, choroby (w tym także COVID-19)
  • Nawet do 10 000 zł za wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (w tym zakup uszkodzonego wskutek nieszczęśliwego wypadku wózka inwalidzkiego, uszkodzonych szkieł korekcyjnych lub uszkodzonego aparatu słuchowego)
  • Wypłata świadczenia w przypadku pogryzienia przez zwierzęta
  • Pokrycie kosztów odbudowy stomatologicznej
  • Wypłata za uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku m.in. złamanie, zwichnięcie, skręcenie, rany skóry, oparzenia, odmrożenia lub wstrząśnienie mózgu
  • Dodatkowe świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do nauki
  • Zwrot kosztu wycieczki szkolnej jeśli dziecko nie mogło w niej uczestniczyć z powodu nieszczęśliwego wypadku lub choroby
  • Zwrot kosztów udzielonej dziecku pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej po traumatycznym przeżyciu

  2021 NNW 1200x400px

  Generali, z myślą o odnawialnych źródłach energii (OZE) to ubezpieczenie skierowane do osób produkujących energię, dbających o środowisko i oszczędzających na rachunkach za prąd. Jesteś ekologiczny? – wybierz dobre ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii. Skorzystaj z zakresu niespotykanego dotąd na rynku.

  U nas możesz ubezpieczyć:

  • instalacje fotowoltaiczne (moc do 150 kWp) i kolektory słoneczne (moc do 300 kWt) – zamontowane na dachu budynku, budowli lub znajdujące się na gruncie,
  • pompy ciepła (moc do 300 kWt) – napowietrzne i głębinowe.

  Główne zalety ubezpieczenia

  • ochrona od wszystkich zdarzeń – poza wyłączonymi w warunkach ubezpieczenia
  • świadczenie w przypadku produkcji niższej niż zakładał projekt, np. w związku z gorszym nasłonecznieniem
  • odszkodowanie za przerwę w działaniu instalacji w wyniku zdarzenia losowego
  • ubezpieczenie od kradzieży i wandalizmu w zakresie podstawowym
  • odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta
  • oferta dla szerokiego grona odbiorców – klientów indywidualnych, rolników, przedsiębiorców
  • zakres ubezpieczenia odpowiedni, aby polisa stanowiła zabezpieczenie kredytu
  • przy szkodzie pokrywamy dodatkowe koszty związane np. z demontażem uszkodzonych elementów, odkażaniem w miejscu ubezpieczenia 

  2021 OZE 1920x1080px

   

  Pomyśl o ubezpieczeniu już teraz.

  Szczegółowe informacje znajdą  Państwo w Banku oraz na stronie www.generaliagro.pl i www.generali.pl

 • PM Bank akceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, jeśli spełnia ono uznawane w PM Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

  • zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez PM Bank oraz
  • umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej.