Kartosfera

Kartosfera - to portal do obsługi kart płatniczych

Kartosfera

Do uzyskania dostępu do portalu niezbędne jest podanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będzie wysyłane hasło sms niezbędne do pierwszego zalogowania się.

Za pośrednictwem portalu można:

 • aktywować posiadane karty płatnicze,
 • zastrzec karty,
 • zmieniać kod PIN posiadanej karty,
 • aktywować zabezpieczenie 3D Secure (bezpieczne transakcje internetowe),
 • wyłaczyć/ włączyć funkcję płatności zbliżeniowych (o ile karta posiada funkcje zbliżeniową),
 • zmienić limity transakcyjne dla kart,
 • zmienić numer telefonu na który będą przysyłane hasła SMS służące autoryzacji transakcji internetowych w sytemie 3D Secure.

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym należy:

 • wejść na stronę internetową https://www.kartosfera.pl
 • podać numer PESEL, dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów należy zgłosić się do Banku w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego,
 • wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu,
 • ustalić nowe hasło.

Na stronie portalu znajduje się Podręcznik Użytkownika.