• Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Zarząd Banku:

  1. Konrad Stanisław Jach - Prezes Zarządu
  2. Jolanta Barbara Puławska - Wiceprezes Zarządu
  3. Rafał Jarosz - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Banku:

  1. Elżbieta Majewska - Przewodniczący RN
  2. Krzysztof Stefan Szostak - Zastępca Przewodniczącego RN
  3. Janusz Samsonowicz - Sekretarz RN
  4. Janina Sobecka - Członek RN
  5. Michał Jerzy Łapiński - Członek RN
  6. Tomasz Pasiuk - Członek RN
  7. Jan Żukowski - Członek RN

 Schemat struktury organizacyjnej 2022

Znajdziesz nas też tutaj