Skip to main content
  • Informacja o outsourcingu

Informacja o outsourcingu

INFORMACJA

Wykaz przedsiębiorców wykonujących na rzecz Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie czynności, o których mowa w art. 6a ust.1 i 7 w związku z art. 111b ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres siedziby podmiotu

REGON

Miejsce wykonywania działalności

1

Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o.

Ul. Spokojna 9A

18-400 Łomża

450008792

EOG

2

CRUZ Sp. z o.o.

Ul. Grzybowska 81

00-844 Warszawa

142796693

EOG

3

PROARCHIV Krzysztof Trochonowicz

Białostoczek 15, k/Kurian

15-592 Białystok

050672723

EOG

Znajdziesz nas też tutaj