GWARANCJE

W zależności od rodzaju potrzeb i zobowiązań Klientów Bank proponuje gwarancje mogące zabezpieczać spłatę całości lub częściowych zobowiązań z tytułu:

  • kredytów zaciągniętych w innych bankach,
  • różnych zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej,
  • gwarancje zabezpieczające: spłatę rat leasingowych, zapłatę za dostawę towaru, zapłatę za wykonanie usług, zapłatę za zobowiązania celne,
  • gwarancję przetargową (wadialną),
  • gwarancję zwrotu zaliczki,
  • gwarancję dobrego wykonania umowy,
  • gwarancję zapłaty weksla.

Gwarancje bankowe charakteryzują się dużą elastycznością. Za każdym razem indywidualnie tworzymy formułę gwarancji, która jest dostosowywana w ramach obowiązujących przepisów zarówno do potrzeb zleceniodawcy, jak i oczekiwań beneficjanta.
Oferowane przez Bank gwarancje potwierdzają wiarygodność finansową Klienta względem wierzyciela, a beneficjentowi dają pewność, że otrzyma swoją należność. Korzystanie z nich powoduje przesunięcie w czasie konieczności angażowania środków własnych, co przyczynia się do poprawy bieżącej płynności finansowej.
Firmom, które przystępują do udziału w przetargach na realizację określonego przedsięwzięcia (np. budowę obiektu, remont) szczególnie polecamy formę gwarancji wadialnej. Po uzyskaniu gwarancji, firmy te nie będą angażowały własnych środków na pokrycie wadium.

Za czynności związane z udzieleniem gwarancji pobierane są prowizje i opłaty  zgodnie z "Taryfą opłat i prowizji Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie".