• Gwarancje BGK

  Gwarancje BGK

  KFG

  Na podstawie podpisanej za pośrednictwem Banku Zrzeszającego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy z portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, PM Bank może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami KFG.

  Zmiany zasad obejmowania kredytów gwarancjami KFG przygotowane w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19 z pakietu pomocowego BGK, które obowiązują od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. to:

  • zwiększony zakres gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,
  • brak pobierania prowizji należnej do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.,
  • maksymalny okres gwarancji do 75 miesięcy dla kredytu obrotowego,
  • maksymalny okres gwarancji do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,
  • maksymalna kwota gwarancji 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat (jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis).

  W imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego informujemy, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, że stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji KFG (w ramach portfelowej linii gwarancyjnej) w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. wynosi 0%.

  Prosimy o zapoznanie się z warunkami uzyskania ww. gwarancji      > TUTAJ

  FG POIR

  PM Bank na podstawie zawartej umowy o współpracy, za pośrednictwem Banku Zrzeszającego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z zabezpieczeniem w formie gwarancji FG POIR.

  Podstawowe parametry gwarancji FG POIR:

  • gwarancje dla Klientów z sektora MŚP,
  • forma pomocy publicznej: pomoc de minimis albo regionalna pomoc inwestycyjna,
  • możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów inwestycyjnych i obrotowych,
  • wysokość gwarancji do 80% kwoty kapitału kredytu,
  • maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln EUR,
  • brak opłaty prowizyjnej na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji,
  • cel kredytu: sfinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego,
  • okres gwarancji: do 20 lat z zastrzeżeniem ograniczeń zw. z pomocą publiczną,
  • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy,
  • możliwość finansowania projektu inwestycyjnego o charakterze proekologicznym,
  • możliwość uzyskania dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach dotacji z BGK (pomoc de minimis)

  Prosimy o zapoznanie się z warunkami uzyskania ww. gwarancji       > TUTAJ

  Zapraszamy do odwiedzenia Oddziałów Banku.

  Znajdziesz nas też tutaj