WYMIANA WALUTY

Potrzebujesz szybkiego dostępu do waluty? Chcesz szybko sprzedać walutę? Skorzystaj z możliwości jakie daje usługa wymiany walut udostępniona w bankowości elektronicznej.

Usługa wymiany walut dostępna jest dla posiadaczy rachunków walutowych posiadających jednocześnie rachunek w PLN z dostępem przez bankowości elektronicznej, przy czym wymiana walut następuje zawsze pomiędzy rachunkiem w złotych a rachunkiem w walucie wymienialnej.

 Zalety usługi wymiany walut:

  • szybka i łatwa wymiana waluty w dowolnym miejscu i czasie,
  • bezpłatny dostęp ze smartfona, tabletu lub komputera,
  • możliwość wymiany nawet niewielkiej kwoty, 
  • kupno i sprzedaż waluty po atrakcyjnych negocjowanych kursach walutowych,
  • pełne bezpieczeństwo zawieranych transakcji. 

Wymiana_walut.jpg