Skip to main content
 • PŁATNOŚCI MASOWE SIMP

  PŁATNOŚCI MASOWE SIMP

  Z myślą o Klientach, których działalność łączy się z oferowaniem swoich usług znacznej grupie odbiorców, a co za tym idzie z rozliczaniem dużej liczby płatności, Bank oferuje usługę Systemu Identyfikacji Masowych Płatności zwaną w skrócie SIMP. Jest to niezawodne narzędzie mające na celu uproszczenie i przyspieszenie weryfikacji należności od odbiorców za oferowane przez Klienta usługi (bądź towary).

  Identyfikacja i przetwarzanie płatności masowych gwarantuje:

  wyeliminowanie błędów powstałych podczas ręcznego uzgadniania płatności,
  oszczędność czasu z uwagi na duży nakład pracy przy znacznej liczbie transakcji,
  bezbłędne przyporządkowanie płatności konkretnemu dłużnikowi,
  szybki dostęp do bieżących informacji za pośrednictwem otrzymywanych codziennie raportów,
  stały nadzór Banku nad przetwarzaniem danych,
  usprawnienie kontroli przepływów finansowych w ramach całej firmy.

  Jak działa SIMP?
  Każdemu dłużnikowi Klienta przypisany zostaje indywidualny rachunek, zgodny ze standardami Unii Europejskiej w 26-cyfrowym formacie NRB, poprzez który przychodzące płatności zostają przelane na prowadzony w PMBS w Zabłudowie rachunek bieżący Klienta.
  Numer indywidualnego rachunku składa się z 26 cyfr: 2 cyfr tzw.liczby kontrolnej nadawanej automatycznie, 8 cyfr rozliczeniowego numeru banku (w tym przypadku jest to 8099 0004), 4 cyfr stanowiących wyróżnik Klienta w Banku oraz z 12 cyfrowego numeru identyfikacyjnego płatnika w systemach Klienta.
  Po przetworzeniu wszystkich płatności, rachunek Klienta zostaje uznany kwotą transakcji a wygenerowany raport zawierający szczegóły transakcji przesłany w dogodnej dla Państwa formie elektronicznej np.mailem. Dane z raportu wprowadzone do systemu finansowo-księgowego Klienta pozwolą na automatyczne rozksięgowanie płatności na indywidualne konta dłużników.

  Schemat działania Systemu Identyfikacji Masowych Płatności (SIMP)

   Schemat SIMP

  Do obsługi Systemu Identyfikacji Masowych Płatności wymagane jest korzystanie przez Klienta z Home Bankingu lub internetowego systemu Firm@.

  Znajdziesz nas też tutaj