Skip to main content
  • Historia Banku

Historia banku

Działalność Banku datowana jest od 1926 r. powstaniem Kasy Stefczyka na Ziemi Zabłudowskiej.

Zadaniem Kasy Stefczyka było udzielanie pożyczek krótkoterminowych, gromadzenie oszczędności i funduszy własnych. Zadania obejmowały także liczne przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe.
Działalność Kasy przerwana została wybuchem II wojny światowej, a następnie wznowiona w latach 1947-48 pod nazwą Gminnej Kasy Spółdzielczej.
Pierwszy protokół Walnego Zgromadzenia Członków Gminnej Kasy Spółdzielczej w Zabłudowie, będący w posiadaniu Banku pochodzi z 04.04.1954 r. W okresie tym Kasa zrzeszała 32 Członków.
W 1958 r. Spółdzielnia została przyjęta w poczet członków Związku SOP.
W 1965 r. Kasa Spółdzielcza w Zabłudowie wykupiła działkę przy ul. Surażskiej i rozpoczęto budowę siedziby Kasy, którą zakończono w 1968 r.
W międzyczasie (w 1966 r.) dokonano zmiany nazwy Kasy Spółdzielczej na Bank Spółdzielczy w Zabłudowie. Teren działania Banku obejmował wówczas dwie gminy i miasto Zabłudów (43 wsie i 236 gospodarstw znajdujących się na obsługiwanym terenie).
Od 1975 r. Bank współpracował z Bankiem Gospodarki Żywnościowej pełniącym wówczas wobec banków spółdzielczych funkcję centrali organizacyjnej, finansowej i kontrolnej. W historii Banku był także okres samodzielnego działania będący skutkiem likwidacji w 1990 r. związków spółdzielczych.
Od 1994 r. z mocy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw, zaczęły powstawać nowe struktury organizacyjne sektora bankowości spółdzielczej. Bank zrzeszył się wówczas z Warmińsko-Mazurskim Bankiem Regionalnym S.A. w Olsztynie i funkcjonował w tej strukturze zrzeszeniowej do 2002 r.
Obecnie Bank funkcjonuje w Zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.
Ustawa z dnia 07 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i o bankach zrzeszających, stworzyła bankom spółdzielczym nowe możliwości funkcjonowania rozszerzając m.in. zakres terytorialny rynku. Tak wiec w 2001 r. Bank rozpoczął zdobywanie rynku Białostockiego, tworząc na terenie miasta Białystok swoje filie. Działanie to pozwoliło wyjść Bankowi na pozycję lidera w regionie i przebijać się do ścisłej czołówki wśród banków obsługiwanych przez BPS S.A.
Od dnia 15.02.2006r. Bank Spółdzielczy w Zabłudowie zmienił swoją nazwę na: Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie.
Znajdziesz nas też tutaj