Skip to main content
 • SMS Banking

  SMS Banking

  Usługa SMS Banking to usługa SMS zapewniająca dwukierunkową komunikację za pomocą wiadomości SMS pomiędzy Posiadaczem rachunku a Bankiem.

  Za pośrednictwem usługi SMS Posiadacz rachunku może:

  uzyskiwać aktualne informacje o rachunkach bankowych,
  otrzymywać automatyczne powiadomienia po zdarzeniu (np. zmiana salda rachunku, założenie blokady),
  otrzymywać automatycznie generowane komunikaty informujące o stanie na rachunkach (np. codzienne informowanie o saldzie na wskazanym rachunku),

  Warunkiem korzystania przez Posiadacza rachunku z usługi SMS Banking jest:

  • złożenie dyspozycji oraz posiadanie telefonu komórkowego operatora krajowego,
  • Posiadacz rachunku może wskazać maksymalnie trzy numery telefonu do korzystania z usługi SMS Banking,
  • aktywacja usługi SMS Banking, podczas której Posiadacz rachunku otrzyma hasło dostępu i informację z listą dostępnych poleceń następuje w siedzibie Banku,
  • wykonanie informacji za pośrednictwem SMS Banking wymaga sformatowania odpowiedniej treści wiadomości (komendy SMS) na wskazany przez Bank numer telefonu,
  • szczegółowy wykaz komend Posiadacz otrzymuje podczas aktywacji usługi,
  • usługa SMS Banking przestaje być świadczona w przypadku rozwiązania Umowy rachunku lub złożenia rezygnacji ze świadczenia tej usługi,
  • usługa SMS Banking działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
  • za usługę SMS Banking Bank pobiera prowizję zgodnie z obowiązującą w PM Banku Taryfą prowizji i opłat.

  SMS Banking

  Przydatne informacje

  Jak działa usługa SMS Banking?

  Działanie oparte jest na technologii sieci komórkowej GSM i polega na przesyłaniu komunikatów SMS. Możliwa jest komunikacja w obu kierunkach:

  • automatycznie wysyłane są wiadomości informujące o wielkości dostępnych środków,
  • na żądanie klienta system wysyła zwrotnego SMS-a z odpowiedzią na zadane pytania.

  Aby otrzymać z PM Banku informacje należy wysłać do PM Banku SMS:

  Nr klienta#hasło#komenda#parametr1#parametr2#parametr3#parametr4#parametr5#parametr6

  Komendy:

  • H – zmiana hasła
  • R – wykaz rachunków
  • W – wyciąg/historia
  • O –oprocentowanie
  KomendaOpisPrzykładowy SMS do BankuOdpowiedź z Banku
  H

  Zmiana hasła

  1313#123456#H#B98765

  Zmiana hasła klienta 1313 z 123456 na nowe B98765

  R

  Wykaz rachunków

  1313#123456#R

  1313#123456#R#ROR

  Wykaz rachunków klienta 1313 Dekret + saldo

  Wykaz rachunków klienta 1313, których nazwa zaczyna się ROR Dekret + saldo

  W

  Wyciąg/ historia

  1313#123456#W    (jeśli klient ma jeden rachunek)

  Historia rachunku klienta 1313 – domyślnie 5 ostatnich operacji

  1313#123456#W#3   (jeśli klient ma jeden rachunek)

  Historia rachunku klienta 1313 – 3 ostatnie operacje

  1313#123456#W#ROR1

  Historia rachunku o nazwie ROR1 klienta 1313 – domyślnie 5 ostatnich operacji

  1313#123456#W#ROR1#2

  Historia rachunku o nazwie ROR1 klienta 1313 – 2 ostatnie operacje

  1313#123456#W#2002.01.01#2002.01.31  (jeśli klient ma jeden rachunek)

  Historia rachunku klienta 1313 od dnia 2002.01.01 do dnia 2002.01.01

  1313#123456#W#ROR1#2002.01.01#2002.01.31

  Historia rachunku o nazwie ROR1 klienta 1313 od dnia 2002.01.01 do 2002.01.31

  O

  Oprocentowanie rachunku

  1313#123456#O (jeśli klient ma jeden rachunek)

  1313#123456#O#ROR1

  Oprocentowanie rachunku klienta 1313

  Oprocentowanie rachunku o nazwie ROR1 klienta 1313

  UWAGA

  Data zawsze musi być w formacie rok (cztery cyfry), miesiąc (dwie cyfry), dzień (dwie cyfry), a wszystko przedzielone separatorem, np.: 2010-11-12 lub 2010/11/12 lub 2010.11.12

  Jakie korzyści daje usługa?
  • aktualna informacja o stanie konta niezależnie od miejsca i czasu a także operatora telefonii komórkowej GSM oraz modelu aparatu komórkowego,
  • dostęp do informacji o posiadanych środkach przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
  Jak bezpiecznie korzystać z usługi SMS Banking?

  SMS Banking jest produktem wygodnym jednak niesie ze sobą kilka zagrożeń. W celu wyeliminowania zagrożenia należy:

  • nie udostępniać telefonu osobom nieuprawnionym,
  • należy kasować wiadomości SMS zarówno wysłane jak i otrzymane w ramach usługi SMS Banking,
  • w przypadku utraty, wejścia w posiadanie lub podejrzenia wejścia w posiadanie telefonu komórkowego, którego numer został podany jako docelowy do otrzymywania sms-ów w ramach usługi SMS Banking przez osobę nieuprawnioną, niezwłocznie zastrzec telefon u operatora i zgłosić się do Banku w celu zablokowania dostępu do usługi.

  Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są w placówkach Banku.

  Znajdziesz nas też tutaj