Akcja pomocowa dla Ukrainy

Nasz Bank wraz z Grupą BPS dołącza do akcji pomocowej dla Ukrainy uruchomionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wojna, która toczy się u naszych ukraińskich sąsiadów, wywołuje w nas chęć niesienia pomocy. Prawie każdy z nas zna kogoś z Ukrainy. 
Dlatego w tym szczególnym czasie nie chcemy pozostawać obojętni.
 

Razem dla Ukrainy

Dołączamy do akcji pomocowej uruchomionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i BLIK.
W imieniu Narodowego Banku Ukrainy (NBU) BGK otworzył specjalne konto, z którego środki trafią bezpośrednio do NBU i zostaną przeznaczone na działania najpotrzebniejsze w miejscach bezpośrednio dotkniętych wojną.
Konto jest ogólnodostępne, każdy może zrobić przelew, dlatego zachęcamy do wpłat i dzielenia się numerem konta z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi.
Aby jeszcze bardziej ułatwić pomoc, w najbliższych dniach BLIK uruchomi możliwość wpłat na to konto także poprzez system BLIK.

Jak wpłacić pieniądze?

Środki należy wpłacać na numer rachunku: 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002
Tytuł przelewu: Wsparcie dla Ukrainy
Odbiorca przelewu: Narodowy Bank Ukrainy
Wpłat na konto należy dokonywać w złotych polskich.

💙💛 Każdy gest pomocy jest ważny.

Pokażmy, że Grupa BPS pamięta o sąsiadach i solidarnie staje po ich stronie.

Razem dla Ukrainy www