Przechowywanie depozytów

przechowywanie depozytów

Na zlecenie Klienta, Bank przyjmuje do depozytu różnego rodzaju wartości.

Depozytem mogą być rzeczy ruchome, w szczególności: przedmioty wartościowe, dokumenty, bony oszczędnościowe, certyfikaty, duplikaty kluczy i kruszce, rezerwowe pieczęcie i stemple. Każdy depozyt musi być zapakowany przez klienta w solidny sposób uniemożliwiający jego wydostanie.

Przy składaniu depozytu klient wypełnia deklarację depozytową, zaś do zwrotnego odbioru depozytu uprawnia klienta dowód depozytowy wystawiany przez Bank.

Wszystkie depozyty przechowywane są w skarbcu bankowym, w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo.