Skip to main content

Nabór wniosków do programu "Dobry start"

01-07-2024

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca można składać wnioski do programu "Dobry Start" o jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wsparcie przyznawane jest bez względu na dochód.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Przyjmowaniem wniosków o świadczenie dobry start, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 lipca 2024 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2024/2025.

Wnioski o świadczenie dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Wnioski  drogą online  można składać od 1 lipca do 30 listopada przez:

  • bankowość elektroniczną - zapraszamy do skorzystania z naszego systemu Internet Banking
  • portal PUE ZUS lub aplikację mobilną mZUS
  • Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.  Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie ZUS.

Znajdziesz nas też tutaj