Skip to main content
  • Polecenie wypłaty

    Polecenie wypłaty

    Polecenie wypłaty – jest to przekazanie do banku zagranicznego (tzw. polecenie wypłaty za granicę) albo otrzymanie z banku zagranicznego (tzw. polecenie wypłaty z zagranicy) zlecenia wypłacenia określonych środków na rzecz wskazanego beneficjenta (osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej).
    Standardowym poleceniem wypłaty jest każdy przelew nie kwalifikujący się do realizacji jako przelew SEPA.

    Znajdziesz nas też tutaj