MÓJ DOM

 • Jeśli marzysz o własnym domu, chcesz kupić czy wykupić mieszkanie, bądź też kupić nieruchomość która wymaga poniesienia większych nakładów na jej modernizację i remont - warto wybrać kredyt Mój Dom.

  Kredyt udzielany jest na określony, wybrany przez Ciebie cel w tym może refinansować kredyt mieszkaniowy w innym banku.

  Warunki udzielenia kredytu Mój Dom:

  • kredyt udzielany jest na okres od 1 roku do 30 lat,
  • walutą kredytu może być tylko złoty,
  • min. kwota kredytu to 10.000 zł,
  • max. kwota kredytu nie może przekraczać:
  50% wartości rynkowej nieruchomości w przypadku kredytów na zakup działki rolnej,
  70% wartości rynkowej nieruchomości w przypadku kredytów na zakup działki budowlanej,
  85% w przypadku pozostałych celów kredytowania,
  • kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę zmiennej stopy referencyjnej WIBOR 3M i stałej marży Banku, ustalanej na okresy 3 miesięczne,
  • spłata w ratach malejących,
  • kredyt wypłacamy jednorazowo lub w transzach,
  • możliwość karencji w spłacie kapitału na okres do 24 miesięcy,
  • zabezpieczenie docelowe – hipoteka na finansowanej nieruchomości lub na innej nieruchomości kredytobiorcy oraz cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • w okresie przejściowym do czasu ustanowienia zabezpieczenia docelowego podwyższa się marżę Banku, zgodnie z Tabelą oprocentowania.
  Kredyt może być wykorzystany na:
  • zakup działki budowlanej,
  • zakup działki rolnej maksymalnie do 50% wartości wyceny z operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę,
  • zakup mieszkania lub domu,
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności,
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego,
  • spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego,
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Klienta sposobem "gospodarczym":
  - budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
  - generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
  - zakup działki z rozpoczętą budową,
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Klienta przez inwestora zastępczego:
  - budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  - generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
  • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Klienta) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej,
  • refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa powyżej, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli zostały one poniesione na maksymalnie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt.

          Informacje ogólne o kredycie Mój Dom

 • 1. Jak uniknąć błędów przy zawieraniu umowy z deweloperem?

  Polecamy specjalnie dedykowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów "Poradnik dla Konsumentów zainteresowanych zawarciem umowy deweloperskiej".