Zastrzeżenia kart

W przypadku zgubienia lub kradzieży karty należy ją niezwłocznie zastrzec:zastrzeżenia
  • dzwoniąc pod numer 828 828 828 na numer specjalnej Infolinii służącej do zastrzegania kart (czynny całą dobę),
  • osobiście lub telefonicznie w jednostce Banku, która wydała kartę,
  • osobiście poprzez inny bank uczestniczący w systemie VISA.
Od momentu zgłoszenia utraty karty Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy jej użyciu, z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Posiadacza karty lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.

Kampania zastrzegam

Kursy walut

Kursy walut2018-11-16 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1691
1 USD3.6551
1 CHF3.6254
1 GBP4.6850
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
WIBID 1M 1,44
WIBID 3M 1,50
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Referencyjna NBP 1,50
Lombardowa NBP 2,50
więcej