Skip to main content
 • Przelew SEPA

  Przelew SEPA

  Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniający następujące warunki:

  • Waluta transakcji EUR.
  • Dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego - ang. International Bank Account Number), poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (Kod Identyfikacyjny Banku - ang. Bank Identifier Code), który jest równoznaczny z adresem Swift - owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz.
  • Występuje opcja kosztowa „SHA”, co oznacza przy przekazach:

  - wysyłanych, że prowizje i opłaty Banku Spółdzielczego pokrywa zleceniodawca przekazu, banku beneficjenta- beneficjent,
  - otrzymywanych, że prowizje i opłaty Banku Spółdzielczego pokrywa beneficjent przekazu, banku zleceniodawcy- zleceniodawca;

  • Przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych.
  • Bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Ostateczne stwierdzenie czy bank nadawcy i odbiorcy jest uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA SCT następuje w momencie realizacji transakcji w Banku.

  Przelew SEPA zlecany w Banku jest realizowany wyłącznie w terminie standardowym, nie ma możliwości realizacji przelewu SEPA w trybie ekspresowym.

  Wykaz banków SEPA

  Znajdziesz nas też tutaj