Lokaty standardowe

Lokaty terminowe umożliwiają gromadzenie nadwyżek finansowych i pomnażanie ich w wygodnej, bezpiecznej formie. Oferowane są na okres od 1 dnia do 12 miesięcy.lokaty firm

Oprocentowanie lokat Bank ustala w oparciu o aktualne kwotowania rynku międzybankowego.

Tabela oprocentowania  produktów bankowych w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie

Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach lokat terminowych dopisywane są do lokat i stają się należne po upływie zadeklarowanego w umowie rachunku terminu przechowywania środków.

Wszystkie depozyty podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.