KREDYT INWESTYCYJNY

 • Kredyt inwestycyjny jest przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnych, które tworzą nowy bądź trwale zwiększają już istniejący majątek przedsiębiorcy.

  kredyt inwestycyjny 

  Kredyt inwestycyjny może być przeznaczony na:

  • zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego,
  • zakup udziałów lub akcji,
  • sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

  Kredyt inwestycyjny umożliwia sfinansowanie do 80% wartości inwestycji. Jedynie na 20% wartości Klient przedstawia udokumentowane środki własne.
  Okres kredytowania: do 15 lat
  Waluta kredytu: PLN