Firm@

Internetowy system obsługi rachunków Firm@ umożliwia szybkie i bezpieczne zarządzanie aktywami i pasywami firmy, bez konieczności kontaktowania się z Bankiem w tradycyjny sposób. Z dowolnego miejsca i o dowolnej porze można wykonać większość operacji finansowych.
firm@

System Firm@ współpracuje z systemami księgowymi, co pozwala na przesyłanie danych finansowo-księgowych między aplikacjami.
Korzystanie z serwisu jest bardzo proste a zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa zapewniają pełną ochronę przez zewnętrznymi próbami ingerencji. Dyspozycje Klienta, dokonywane poprzez system Firm@, które powodują zmianę stanu środków pieniężnych na rachunkach wymagają dla ich realizacji autoryzacji z użyciem silnego uwierzytelnienia poprzez podanie kodu SMS z kodem uwierzytelnienia, lub użycie certyfikatu wraz z Aplikacją nPodpis.

System Firm@ zapewnia przedsiębiorcy:

 • kontakt z Bankiem z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie,
 • bezpieczeństwo dostępu (identyfikatory, hasła, kody SMS, eTokeny, PINy),
 • elastyczną formę przygotowywania zleceń – dyspozycje przygotowywane są niezależnie w dowolnym czasie, tak samo podpisywane i autoryzowane a przesyłanie danych do Banku trwa tylko chwilę,
 • usprawnienie codziennej pracy bowiem współpracuje z systemami finansowo-księgowymi.

W ramach systemu Firm@ Bank udostępnia Klientowi:

 • wykonywanie zleceń płatniczych w obrocie krajowym,
 • import przelewów i danych z innych serwisów finansowych Klienta,
 • podpisywanie przelewów za pomocą kodu SMS wraz z kodem uwierzytelniającym lub za pomocą certyfikatu wraz z aplikacją nPodpis
 • przeglądanie i wydruk wyciągów,
 • wydruk oraz eksport historii operacji,
 • możliwość tworzenia bazy danych kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje,
 • import kontrahentów z innych serwisów finansowych,
 • informacje o rachunkach, lokatach, kredytach i zlecenia stałych,
 • sprawdzanie aktualnych kursów walut,
 • dodawanie użytkowników serwisu oraz zarządzanie ich uprawnieniami.

Z możliwościami systemu można zapoznać się, korzystając z wersji DEMO.

W związku z wycofaniem wsparcia dla technologii Java w przeglądarkach internetowych (Google Chrome, Mozilla Firefox), Bank przygotował aplikację nPodpis zastępującą dotychczasowy aplet Javy w zakresie autoryzacji podpisów przez token (obsługa innych przeglądarek niż Internet Explorer).

Aplikacja nPodpis (wersja 1.1.4.2) - do pobrania

Klienci zainteresowani zmianą metody autoryzacji proszeni są o kontakt z Bankiem tel. 508 160 752, 508 160 753