Transakcje niskokwotowe

30-06-2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż od 01.07.2023 r. Bank ma możliwość niestosowania silnego uwierzytelnienia 3DS zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych dla transakcji internetowych.

 Wysokość limitów do jakich nie jest stosowane uwierzytelnienie 3D-Secure (transakcje niskokwotowe)
 Pojedyncza transakcja internetowa  100 PLN            
 Suma transakcji internetowych  400 PLN
 Liczba następujących po sobie transakcji internetowych  5
Znajdziesz nas też tutaj