• Aktualności
 • Praca Banku oraz terminy realizacji zleceń w dniu 30.12.2022 r.

Praca Banku oraz terminy realizacji zleceń w dniu 30.12.2022 r.

15-12-2022

PM Bank informuje, iż w dniu 30.12.2022 r. placówki Banku będą obsługiwać Klientów do godz. 12.00.

Terminy realizacji zleceń płatniczych w dniu 30.12.2022 r. (piątek) ostatni dzień operacyjny 2022 roku

1. Rozliczenia międzybankowe ELIXIR odbędą się poprzez dwie sesje rozliczeniowe:

 • zlecenia przyjęte drogą elektroniczną do godz. 12.30 będą realizowane w dniu przyjęcia
 • zlecenia przyjęte drogą elektroniczną po godz. 12.30 będą realizowane w I sesji ELIXIR w dniu 02.01.2023 r.

2. Odmowa polecenia zapłaty powinna być zgłoszona do Banku do godz. 12.00

3. Rozliczenia SORBNET:

 • zlecenia przyjęte w placówce Banku do godz. 12.00 będą zrealizowane w dniu przyjęcia
 • zlecenia przyjęte drogą elektroniczną do godz. 14.30 będą realizowane w dniu przyjęcia
 • zlecenia przyjęte drogą elektroniczną po godz. 14.30 będą rozliczone w dniu 02.01.2023 r.

4. Zlecenia otrzymane przekazane zostaną:

 • z sesji I - między godz. 10.45 a 11.30
 • z sesji II - między godz. 14.45 a 15.30

5. Rozliczenia Ekspress Elixir:

 • zlecenia przyjęte w placówce Banku do godz. 12.00 będą realizowane w dniu przyjęcia
 • zlecenia przyjęte drogą elektroniczną do godz. 19.00 będą realizowane w dniu przyjęcia
 • zlecenia przyjęte drogą elektroniczną po godz. 19.00 dnia 30.12.2022 r. do godz. 24.00 dnia 01.01.2023 r. nie będą realizowane i przyjmowane do rozliczenia - usługa Ekspress Elixir będzie niedostępna

6. Rozliczenia BLIK i BLIK na telefon:

 • zlecenia BLIK będą realizowane w dniu przyjęcia
 • zlecenia BLIK na telefon:
  • przyjęte do godz. 19.00 będą realizowane w dniu przyjęcia realizcji
  • przyjęte po godz. 19.00 dnia 30.12.2022 r. do godz. 24.00 dnia 01.01.2023 r. nie będą realizowane i przyjmowane do rozliczenia - usługa BLIK na telefon będzie niedostępna
Znajdziesz nas też tutaj