Nowelizacja Ustawy o kredycie hipotecznym

W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami:

  1. od 17 września 2022 r. koszt podwyższonej marży pobieranej przez Bank do czasu wpisania hipoteki do księgi wieczystej będzie zwracany Klientom w przypadku umów zawartych przed 17 września 2022 r., jeżeli do dnia 17 września 2022 r. włączenie, nie został dokonany prawomocny wpis hipoteki do Księgi Wieczystej,
  2. Bank nie będzie pobierał podwyższonej marży od nowych umów, zawartych od 17 września 2022 r.

Koszt podwyższonej marży (wyliczony od uruchomienia pierwszej transzy kredytu) zostanie zwrócony Klientowi w terminie 60 dni po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki w księdze wieczystej.