Komunikat o zmianie dostępności wniosku 500+

Szanowni Państwo,


informujemy, że w związku z nowelizacją Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę przeniesiono do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (obecnie czynności te wykonują gminy).
Wprowadzona zmiana wiąże się z koniecznością zmiany sposobu przekazywania wniosków z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do ZUS, co oznacza szereg zmian systemowych, w tym między innymi zmian w systemie składania wniosków poprzez bankowość elektroniczną.

W związku z powyższym informujemy, że złożenie wniosku o Świadczenie wychowawcze (500+) za pomocą systemu Internet Banking będzie możliwe do godziny 23:00 w dniu 31 grudnia 2021.

Natomiast od 1 stycznia 2022 r. do lutego 2022 r. wnioski na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pomocą:
• Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
• portalu  Emp@tia

Wznowienie możliwości złożenia wniosku poprzez bankowość elektoniczną nastąpi w lutym 2022 roku.

Przypominamy, że jeśli wniosek o świadczenie na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. został złożony w 2021 r. w gminie, nie ma potrzeby składania go ponownie.

Więcej informacji na www.zus.pl