"Dobry start" - ruszył nabór wniosków na nowych zasadach

Od 1 lipca rodzice mogą składać wnioski o przyznanie rządowego świadczenia na wyprawkę szkolną dla dziecka. W tym roku można je składać wyłącznie online do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, któremu od tego roku powierzono obsługę programu "Dobry start".

ZUS będzie przyznawał i wypłacał świadczenie dobry start w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych, zapewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi tego programu.

Składanie wniosków na nowych zasadach:

Wnioski o przyznanie bezzwrotnego, jednorazowego wsparcia można składaćod 1 lipca do 30 listopada 2021 rok tylko drogą elektroniczną do ZUS-u. Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane przez beneficjenta konto bankowe. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 roku przez:

UWAGA! Nie ma możliwości składania wniosków w formie papierowej  bezpośrednio w ZUS ani za pośrednictwem poczty. 

Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że ZUS ustali prawo do  świadczenia dobry start samodzielnie bez przekazywania  wniosku  do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w krajach, w których stosuje się  przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Osoby, które złożą wniosek w lipcu lub sierpniu, mają zagwarantowaną wypłatę świadczenia do 30 września 2021 r. Natomiast beneficjenci składający wniosek w kolejnych miesiącach (tj. we wrześniu, październiku lub listopadzie) otrzymają 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka w ciągu dwóch miesięcy od jego złożenia.

Świadczenie w ramach programu "Dobry start", czyli tzw. 300+ na wyprawkę szkolną dla dziecka, przysługuje jeden raz w roku na dzieci rozpoczynające rok szkolny do ukończenia: 20. lub 24. roku życia - w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Wsparcie przysługuje każdej rodzinie bez względu na wysokość dochodu.

Świadczenie Dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program >>Dobry Start<< nie obejmuje również studentów. 

Sczegóły dotyczące programu znajdzicie Państwo pod adresem https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start lub na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/wyjasniamy-krok-po-kroku-dobry-start

 

infografika Dobry Start 300 info oglne 2 1