Przekazy pieniężne Western Union

wu

W zakresie przekazów pieniężnych Bank współpracuje z siecią Western Union Money Transfer. 

W Polsce przekazy Western Union przeznaczone są dla osób prywatnych i dostępne w obrocie krajowym i międzynarodowym:

  • w obrocie krajowym przekazy realizowane są w PLN,
  • w obrocie międzynarodowym przekazy realizowane są w PLN lub w USD, w zależności od dyspozycji klienta i uprawnień walutowych poszczególnych placówek,
  • maksymalna kwota przekazu nie może przekroczyć równowartości 7500,- USD (bez opłaty),
  • wypłata przekazu w Polsce realizowana jest bez ograniczeń kwotowych.

pobrane 1