Raport dostępu API PSD2

 API PSD2Bankowość internetowa
Raportowany kwartał Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
IV kwartał 2021 99,99% 0,01% 99,83% 0,17%
III kwartał 2021 100% 0% 99,85% 0,15%
II kwartał 2021 99,89% 0,11% 99,99% 0,01%
I kwartał 2021 100% 0% 99,92% 0,08%
IV kwartał 2020 100% 0% 99,91% 0,09%
III kwartał 2020 100% 0% 99,90% 0,10%
II kwartał 2020 100% 0% 98,89% 1,11%
I kwartał 2020 99,91% 0,09% 98,93% 1,07%