Limity transakcji

W trosce o bezpieczeństwo realizowanych przez Państwa transakcji płatniczych w systemie Internet Banking Bank wprowadził następujące limity:

Rodzaje limitówKlienci będący
osobami fizycznymi
Klienci prowadzący
działalność gospodarczą

Limity  w bankowości internetowej (domyślne):

 • kwota pojedynczej operacji
 • dzienny limit operacji


1.000,00 zł
3.000,00 zł


5.000,00 zł
20.000,00 zł

Limity w aplikacji mobilnej (domyslne):

 • kwota pojedynczej operacji
 • dzienny limit operacji


300,00 zł
1.000,00 zł


300,00 zł
1.000,00 zł

Limit w e-sklepie (domyślny):

 • maksymalna kwota pojedynczej operacji


700,00 zł


700,00 zł

Limity w aplikacji dostawców usług zewnętrznych (PSD2-TPP) (domyślne):

 • kwota pojedynczej operacji
 • dzienny limit operacji


300,00 zł
1.000,00 zł


300,00 zł
1.000,00 zł

Limity dla płatności ekspresowych:

 • kwota pojedynczej operacji Expres Elixir


10.000,00 zł
(2 przelewy dziennie)


10.000,00 zł
(4 przelewy dziennie)

Limity dla płatności BLIK:

 • maksymalna kwota pojedynczej operacji
 • domyślna kwota pojedynczej operacji

5.000, 00 zł
500,00 zł

5.000,00 zł
500,00 zł

Limity dla płatności BLIK na telefon:

 • maksymalna kwota pojedynczej operacji
 • domyślna kwota pojedynczej operacji
 • dzienny limt operacji

 

500, 00 zł
500,00 zł

1.000,00 zł

500, 00 zł
500,00 zł

1.000,00 zł

Powyższe limity mogą Państwo zmienić samodzielnie w zależności od aktualnych potrzeb i w dowolnie wybranym przez siebie momencie.

Jednocześnie dla Państwa wygody, została wprowadzona możliwość tymczasowej zmiany limitu na okres 10 minut, w przypadku gdy zachodzi potrzeba zrealizowania jednorazowej większej transakcji.