STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Zarząd Banku:

  1. Konrad Stanisław Jach - Prezes Zarządu
  2. Jolanta Barbara Puławska - Wiceprezes Zarządu
  3. Rafał Jarosz - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Banku:

  1. Waldemar Józef Niewiński - Przewodniczący RN
  2. Jerzy Bińkowski - Zastępca Przewodniczącego RN
  3. Elżbieta Majewska - Sekretarz RN
  4. Janusz Samsonowicz - Członek RN
  5. Franciszek Aleksiejczuk - Członek RN
  6. Michał Jerzy Łapiński - Członek RN
  7. Józef Gawryluk - Członek RN

 Schemat struktury 022021