MISJA

„Misją Banku jest efektywne, profesjonalne i kompleksowe zaspokajanie potrzeb finansowych klientów

oraz stymulowanie gospodarcze rozwoju środowiska lokalnego, przy aktywnej współpracy z Bankiem Zrzeszającym.”