Informacje o Banku

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie
ul. Surażska 2, 16-060 Zabłudów
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000128560
NIP 542-100-13-99
REGON 000493646
SWIFT/BIC code POLUPLPR

Udziały członkowskie

Zostań udziałowcem naszego Banku!

Bank jest Spółdzielnią, w której członkostwo ma charakter ogólnodostępny i dobrowolny. Każdy członek posiada jeden głos bez względu na liczbę posiadanych udziałów. Na 30 czerwca 2014 r. spółdzielcza społeczność naszego Banku liczyła ponad 207 członków.

Wszyscy członkowie są współwłaścicielami Banku posiadającymi równe prawa.

Członkiem (udziałowcem) Banku może zostać każda osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wystarczy udać się do jednej z podanych placówek Banku, wypełnić deklarację członkowską oraz wpłacić wpisowe i zadeklarowaną kwotę udziałów.

Wysokość jednego udziału wynosi 1.200 zł, a wpisowe jest płatne jednorazowo w wysokości 20 zł.

Członkowie (udziałowcy) Banku mają prawo:

  • brać udział w Zebraniach Członków Banku - gdzie mogą wywierać faktyczny wpływ na sytuację i politykę Banku,
  • brać udział w Zebraniach Przedstawicieli Członków Banku,
  • wybierać i być wybieranym do organów Banku,
  • uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej,
  • zapoznawać się z uchwałami organów Banku, protokołami z obrad organów Banku, protokołami z lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank z osobami trzecimi,
  • przeglądać rejestr członków, żądać aktualnego odpisu Statutu Banku,
  • oceniać działalność Banku, zgłaszać wnioski jej dotyczące i otrzymywać informacje o sposobie ich załatwiania.


Kursy walut

Kursy walut2018-12-07 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1505
1 USD3.6403
1 CHF3.6469
1 GBP4.6292
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
WIBID 1M 1,44
WIBID 3M 1,50
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Referencyjna NBP 1,50
Lombardowa NBP 2,50
więcej