Zmiana limitu transakcji zbliżeniowych

Szanowni Państwo,

W celu ograniczenia kontaktu fizycznego Użytkownika karty podczas dokonywania płatności kartowych, organizacje płatnicze - Visa i Mastercard, podjęły decyzję o wprowadzeniu od 20 marca 2020 r. zmiany wartości limitu transakcji zbliżeniowej bez uwierzytelnienia (czyli bez wprowadzenia kodu PIN) z 50 do 100 zł.


W związku z tym od 20 marca 2020 r. wykonując transakcje zbliżeniowe poniżej 100 zł Użytkownicy kart mogą nie być proszeni o wprowadzenie kodu PIN. To, czy Użytkownik karty zostanie poproszony o PIN zależy od tego, czy dany terminal POS został już zaktualizowany. Oznacza to, że jeszcze przez pewien okres, może się zdarzać, że przy transakcji np. na 60 zł w jednym sklepie, Użytkownik karty zostanie poproszony o PIN, a w innym - nie. Jest to uzależnione od tego, jak szybko Akceptanci (sklepy) dostosują się do wprowadzonej zmiany.

Przypominamy także o możliwości płacenia kartą za pomocą telefonu. Szczegóły w zakładce Płatności mobilne/Płatności telefonem