Ubezpieczenia

PM Bank w ramach usług bancassurance oraz współpracy z zakładem ubezpieczeń GENERALI, oferuje swoim Klientom szeroki wachlarz ubezpieczeń dostosowany do indywidualnych potrzeb i profilu Klienta.

  generali logo

Życie Komfort to ubezpieczenie przygotowane z myślą o Kliencie Banku chroniące Twoje zdrowie i życie. Ryzyka objęte ubezpieczeniem to m.in. trwała i całkowita niezdolność do pracy w następstwie choroby lub nieszczęśliwego wypadku czy poważne zachorowanie oraz śmierć. Jest to ubezpieczenie które może stanowić uzupełnienie zabezpieczenia spłaty kredytu. Daje poczucie bezpieczeństwa obu stronom – Bank ma gwarancję uregulowania należności, Klient jest pewien, że jego najbliżsi uzyskają pomoc w spłacie zobowiązań kredytowych. 

 

2021 Zycie Komfort 1200x400px

 

Generali, z myślą o życiu PLUS to nowoczesne ubezpieczenie na życie, w którym każdy znajdzie wiele PLUSÓW dla siebie:

 • singlom dajemy możliwość wysokiej ochrony dla siebie,
 • parom umożliwiamy zabezpieczenie najbliższej osoby,
 • rodzinom oferujemy ochronę życia i zdrowia, a także świadczenia związane z dzieckiem, rodzicem lub teściem,
 • seniorom proponujemy bezterminową ochronę.

Poznaj wybrane PLUSY naszego ubezpieczenia na życie:

 • możliwość dopasowania optymalnego zakresu ochrony z wielu dostępnych wariantów,
 • wypłata świadczenia w pełnej wysokości już od 1 dnia ochrony w przypadku śmierci Ubezpieczonego,
 • wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu Ubezpieczonego już za 1 dzień hospitalizacji niezależnie od przyczyny,
 • możliwość opłacania składek miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie.

Zakres ubezpieczenia:

 • Możliwość wyboru wysokiej sumy ubezpieczenia na ryzyko śmierci.
 • Możliwość wyboru wariantu w ramach, którego otrzymasz świadczenie w razie wystąpienia jednej z 40 poważnych chorób, w tym: nowotworu, zawału serca, udaru, stwardnienia rozsianego, przeszczepu narządów i wielu innych.
 • Możliwość wyboru wariantu w ramach, którego otrzymasz świadczenie w razie urazu niepowodującego trwałego uszczerbki na zdrowiu: złamania, zwichnięcia lub skręcenia, które nie pozostawi trwałych następstw zdrowotnych.
 • Możliwość wyboru wariantu w ramach, którego ubezpieczysz również życie i zdrowie Twojego współmałżonka, partnera lub dziecka.
 • Możliwość wyboru wariantu w ramach, którego otrzymasz świadczenie z okazji urodzenia dziecka.
 • Możliwość wyboru wariantu z dostępem do szerokiego zakresu usług Assistance pomocnych m. in. w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

2021 Z Myl o yciu Plus 1200x400px

 

Generali Auto to pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych, chroniących Twoje auto i jego pasażerów. Oprócz obowiązkowego OC może zapewnić środki na zakup nowego samochodu, gdy zostanie skradziony lub pokrycie kosztów jego naprawy w razie uszkodzenia. Dzięki ubezpieczeniu Auto Assistance uzyskasz pomoc w razie wypadku lub awarii pojazdu. W ramach Generali Auto możesz również wykupić ubezpieczenie Ochrony Prawnej, NNW dla Ciebie i pasażerów, a także unikalne na polskim rynku ubezpieczenie OC za szkody w środowisku. 

 

2021 Generali Auto 1200x400px

 

Generali Mój Dom to ubezpieczenie nieruchomości, które przygotowane zostało z myślą o najbardziej wymagających Klientach, ceniących jakość i zakres ochrony. Obejmuje ono nie tylko dom, mieszkanie czy piwnicę, ale również garaże czy rośliny ogrodowe. Generali Mój Dom to produkt skierowany do posiadaczy nieruchomości – zarówno tych zamieszkujących, jak i wynajmujących dom czy mieszkanie. Swój majątek możesz ubezpieczyć od:

 • ognia i innych zdarzeń losowych
 • kradzieży z włamaniem i rabunku
 • rabunku poza domem
 • stłuczenia

Dodatkowo umowa ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną i odpowiedzialność prawną.

2021 Generali Mj Dom 1200x400px

 

NNW to ubezpieczenie, które gwarantuje wsparcie finansowe w razie nieprzewidzianych zdarzeń oraz ochronę przez całą dobę w Polsce i za granicą. Ubezpieczenie Generali, z myślą o NNW, oferuje:

 • Ochronę na całym świecie 24h na dobę 7 dni w tygodniu
 • Prosty proces likwidacji szkód
 • Wypłatę już w przypadku złamania, zwichnięcia lub skręcenia powstałe wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku wyczynowego uprawiania sportu

Dodatkowe korzyści z posiadania ubezpieczenia Generali, z myślą o NNW to: 

 • Wypłata za pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku, zatrucia pokarmowego, choroby (w tym także COVID-19)
 • Nawet do 10 000 zł za wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (w tym zakup uszkodzonego wskutek nieszczęśliwego wypadku wózka inwalidzkiego, uszkodzonych szkieł korekcyjnych lub uszkodzonego aparatu słuchowego)
 • Wypłata świadczenia w przypadku pogryzienia przez zwierzęta
 • Pokrycie kosztów odbudowy stomatologicznej
 • Wypłata za uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku m.in. złamanie, zwichnięcie, skręcenie, rany skóry, oparzenia, odmrożenia lub wstrząśnienie mózgu
 • Dodatkowe świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do nauki
 • Zwrot kosztu wycieczki szkolnej jeśli dziecko nie mogło w niej uczestniczyć z powodu nieszczęśliwego wypadku lub choroby
 • Zwrot kosztów udzielonej dziecku pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej po traumatycznym przeżyciu

2021 NNW 1200x400px

Generali, z myślą o odnawialnych źródłach energii (OZE) to ubezpieczenie skierowane do osób produkujących energię, dbających o środowisko i oszczędzających na rachunkach za prąd. Jesteś ekologiczny? – wybierz dobre ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii. Skorzystaj z zakresu niespotykanego dotąd na rynku.

U nas możesz ubezpieczyć:

 • instalacje fotowoltaiczne (moc do 150 kWp) i kolektory słoneczne (moc do 300 kWt) – zamontowane na dachu budynku, budowli lub znajdujące się na gruncie,
 • pompy ciepła (moc do 300 kWt) – napowietrzne i głębinowe.

Główne zalety ubezpieczenia

 • ochrona od wszystkich zdarzeń – poza wyłączonymi w warunkach ubezpieczenia
 • świadczenie w przypadku produkcji niższej niż zakładał projekt, np. w związku z gorszym nasłonecznieniem
 • odszkodowanie za przerwę w działaniu instalacji w wyniku zdarzenia losowego
 • ubezpieczenie od kradzieży i wandalizmu w zakresie podstawowym
 • odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta
 • oferta dla szerokiego grona odbiorców – klientów indywidualnych, rolników, przedsiębiorców
 • zakres ubezpieczenia odpowiedni, aby polisa stanowiła zabezpieczenie kredytu
 • przy szkodzie pokrywamy dodatkowe koszty związane np. z demontażem uszkodzonych elementów, odkażaniem w miejscu ubezpieczenia 

2021 OZE 1920x1080px

 

Pomyśl o ubezpieczeniu już teraz.

Szczegółowe informacje znajdą  Państwo w Banku oraz na stronie www.generali.pl