Lokaty standardowe

Lokaty terminowe umożliwiają gromadzenie nadwyżek finansowych i pomnażanie ich w wygodnej, bezpiecznej formie. To najlepszy sposób oszczędzania bez ryzyka.

Do wyboru - szeroki wachlarz terminów na które można ulokować środki i rodzajów oprocentowania.

PM Bank prowadzi obsługę terminowych lokat oszczędnościowych wyłącznie w PLN.

Oprocentowanie lokat Bank ustala w oparciu o aktualne kwotowania rynku międzybankowego.

KREDYTwrachunkuOSZCZEDNOSCIOWO ROZLICZENIOWYMsmall

Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach lokat terminowych stają się należne po upływie zadeklarowanego terminu przechowywania środków.

W ofercie Banku dostępne są lokaty odnawialne i nieodnawialne. W przypadku lokat odnawialnych, jeżeli nie zadysponujesz inaczej, w dniu zapadalności lokata zostanie automatycznie przedłużona na taki sam okres, lecz na warunkach obowiązujących w dniu prolongaty umowy.

Po upływie terminu zapadalności lokaty możesz wybrać dowolny sposób na odebranie odsetek od lokaty:

  • wypłacić je w kasie Banku
  • przelać na dowolny rachunek w Banku lub w innym banku

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie

Wszystkie depozyty podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.