Lokaty standardowe

Lokaty terminowe umożliwiają gromadzenie nadwyżek finansowych i pomnażanie ich w wygodnej, bezpiecznej formie. To najlepszy sposób oszczędzania bez ryzyka.

Do wyboru - szeroki wachlarz terminów na które można ulokować środki i rodzajów oprocentowania.

PM Bank prowadzi obsługę terminowych lokat oszczędnościowych wyłącznie w PLN.

Oprocentowanie lokat Bank ustala w oparciu o aktualne kwotowania rynku międzybankowego.

KREDYTwrachunkuOSZCZEDNOSCIOWO ROZLICZENIOWYMsmall

Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach lokat terminowych stają się należne po upływie zadeklarowanego terminu przechowywania środków.

Wszystkie lokaty są odnawialne. Jeżeli nie zadysponujesz inaczej, w dniu zapadalności lokata zostanie automatycznie przedłużona na taki sam okres, lecz na warunkach obowiązujących w dniu prolongaty umowy.

Po upływie terminu zapadalności lokaty możesz wybrać dowolny sposób na odebranie odsetek od lokaty:

  • wypłacić je w kasie Banku
  • przelać na dowolny rachunek w Banku lub w innym banku

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie

Wszystkie depozyty podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.