KREDYT BEZ ODSETEK

 • Jeśli brakuje Ci pieniędzy na bieżące potrzeby, ekstra okazję czy niezapowiedziane wydatki - zapraszamy do skorzystania z wyjątkowej oferty kredytowej naszego Banku.

  Oprocentowanie                                      0%

  Prowizja przygotowawcza                      6% min. 30 zł

  Maksymalna kwota kredytu                    50 tys. zł

  Maksymalny okres kredytowania           12 miesięcy

  Kieruj się wygodą:

  • brak odsetek od udzielonego kredytu
  • brak opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego
  • akceptujemy różne źródła dochodów
  • pieniądze możesz przeznaczyć na dowolnie wybrany cel
  • prowizja za udzielenie kredytu 6%
  • żadnych dodatkowych kosztów czy ukrytych opłat
  • jeżeli kwota kredytu nie przekroczy 3-krotności Twoich średnich dochodów netto, kredyt otrzymasz bez zgody współmałżonka
  • jeśli posiadasz rachunek w PM Banku raty kredytu możesz spłacać automatycznie ze swojego rachunku
  • jeśli Twoje dochody wpływają na rachunek w PM Banku lub w ciągu ostatnich 6 miesięcy korzystałeś z produktu kredytowego - nie musisz dostarczać nam zaświadczenia o wysokości zarobków
  • nie musisz posiadać w Banku rachunku ROR ani jakiegokolwiek innego – ten kredyt jest także dla Ciebie.

  Minimum formalności

  • przygotowania odpowiednich dokumentów
  • złożenia wniosku o kredyt w jednostce PM Banku
  • podpisania umowy

  Nie musisz posiadać w Banku rachunku ROR ani jakiegokolwiek innego – ten kredyt jest także dla Ciebie.

  Za czynności związane z obsługą kredytu pobierane są prowizje i opłaty zgodnie z "Taryfą opłat i prowizji bankowych".

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla Kredytu Bez Odsetek wynosi 12,25%, całkowita kwota kredytu 5.000 PLN, całkowita kwota do zapłaty 5.300 PLN, oprocentowanie nominalne 0% stałe w skali roku, całkowity koszt kredytu 300 PLN (w tym: prowizja przygotowawcza (nie kredytowana) 6% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 300 PLN, odsetki 0 PLN, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku ror w całym okresie kredytowania wynosi 0 PLN), 12 miesięcznych rat równych w wysokości po 416 PLN (pierwsza rata wyrównująca w wysokości 424 PLN). Informacja według stanu na dzień 21.04.2022 r. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny. Ostateczna decyzja kredytowa zależy od wyniku badania zdolności kredytowej Klienta a wysokość wszelkich kosztów związanych z umową uzależniona jest od ostatecznych warunków umowy.”

 • 1. Kto może ubiegać się o kredyt Kredy Bez Odsetek?

  Kredyt jest adresowany do osób fizycznych, które uzyskują dochody ze źródeł akceptowanych przez Bank.

  2. Jaka jest maksymalna wysokość kredytu?

  Maksymalna wysokość kredytu wynosi 50 tys. zł, jest jednak uzależniona od zdolności kredytowej Klienta.

  3. Co znaczy, że można odstąpić od umowy kredytu?

  Kredytobiorca konsument ma prawo bez podania przyczyny do odstąpienia od umowy kredytu w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy kredytu. Jeżeli termin odstąpienia przypada w dniu wolnym od pracy Banku, to termin ten upływa w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

  4. Jak wygląda spłata kredytu?

  Kredyt Bez Odsetek spłacany jest w maksymalnie 12 równych ratach kapitałowych. Bank nie pobiera odsetek od udzielonego kredytu.

  5. Czy można spłacić kredyt przed terminem?

  Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez konieczności informowania Banku o tym fakcie. W takim przypadku w ciągu 14 dni Bank rozlicza kredyt, a całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu o który został skrócony okres kredytowania.