DOBRZY ZNAJOMI

 • Kredyt Dobrzy Znajomi udzielany jest klientom Banku, którzy posiadają rachunek ROR, zasilany stałymi wpływami z wynagrodzenia, od co najmniej 10 miesięcy.

  Oprocentowanie

  • do 12 miesięcy                    6,80%
  • od 12 do 24 miesięcy          7%
  • od 24 do 36 miesięcy          7,20%

  Prowizja przygotowawcza                4% min. 50 zł

  Maksymalna kwota kredytu             50 tys. zł

  Maksymalny okres kredytowania     36 miesięcy

  • niskie i stałe oprocentowanie w całym okresie kredytowania sprawi że Twoja rata będzie naprawdę lekka
  • proste procedury
  • żadnych dodatkowych kosztów czy ukrytych opłat
  • jeżeli kwota kredytu nie przekroczy 3-krotności Twoich średnich dochodów netto, kredyt otrzymasz bez zgody współmałżonka
  • raty kredytu możesz spłacać automatycznie ze swojego rachunku ROR
  • jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy korzystałeś z produktu kredytowego - nie musisz dostarczać nam zaświadczenia o wysokości zarobków

  Uzyskanie kredytu wymaga jedynie trzech kroków:

  • przygotowania odpowiednich dokumentów
  • złożenia wniosku o kredyt w jednostce PM Banku
  • podpisania umowy
  Za czynności związane z obsługą kredytu pobierane są prowizje i opłaty zgodnie z "Taryfą opłat i prowizji bankowych".

  “RRSO dla przykładu reprezentatywnego wynosi 15,56% przy następujących założeniach: Kredyt w wysokości 5.000 zł przeznaczony na dowolny cel konsumpcyjny, spłacany w 12 równych ratach kapitałowo-odsetkowych, raty równe po 432,17 zł każda (w tym ostatnia rata wyrównująca w wysokości 431,68 zł) a odsetki naliczane od aktualnego zadłużenia, stopa oprocentowania kredytu przez cały 12 miesięczny czas obowiązywania umowy jest stała i wynosi 6,80% w stosunku rocznym, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 5.385,55 zł, w tym: całkowita kwota kredytu 5.000 zł, odsetki 185,55 zł, prowizja przygotowawcza 4% kwoty kredytu tj. 200 zł. Informacja według stanu na dzień 21.10.2021 r. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny. Ostateczna decyzja kredytowa zależy od wyniku badania zdolności kredytowej Klienta a wysokość wszelkich kosztów związanych z umową uzależniona jest od ostatecznych warunków umowy.”

 • 1. Kto może ubiegać się o kredyt Dobrzy Znajomi?

  Kredyt adresowany jest do Klientów którzy którzy od co najmniej 10 miesięcy posiadają w Banku rachunek ROR na którym suma zasileń wpływami w okresie ostatnich 10 miesięcy wyniosła co najmniej 10 tys. zł oraz na który wpływają dochody ze źródeł akceptowanych przez Bank.

  2. Jaka jest maksymalna wysokość kredytu?

  Maksymalna wysokość kredytu wynosi 50 tys. zł, jest jednak uzależniona od zdolności kredytowej Klienta.

  3. Co znaczy, że można odstąpić od umowy kredytu?

  Kredytobiorca konsument ma prawo bez podania przyczyny do odstąpienia od umowy kredytu w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy kredytu. Jeżeli termin odstąpienia przypada w dniu wolnym od pracy Banku, to termin ten upływa w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

  4. Jak wygląda spłata kredytu?

  Kredyt Dobrzy Znajomi spłacany jest razem z odsetkami w równych, miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych, gdzie rata kapitału z każdym miesiącem rośnie a rata odsetkowa maleje (odsetki naliczane są od aktualnego zadłużenia), przy czym zdarza się że Bank może ustalić pierwszą ratę jako wyrównującą.

  5. Czy można spłacić kredyt przed terminem?

  Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez konieczności informowania Banku o tym fakcie. W takim przypadku w ciągu 14 dni Bank rozlicza kredyt, a całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te kosztu, które dotyczą okresu o który został skrócony okres kredytowania.