UBEZPIECZENIA

 PM Bank w ramach usług bancassurance oraz współpracy z zakładem ubezpieczeń GENERALI, oferuje swoim Klientom szeroki wachlarz ubezpieczeń dostosowany do indywidualnych potrzeb i profilu Klienta.

generali logo  Generali Agro logo

 

Ubezpieczenie upraw rolnych to ubezpieczenie majątkowe, które może dotyczyć zarówno rolników pobierających dopłaty bezpośrednie do ubezpieczenia przynajmniej 50% powierzchni swoich upraw do 30 czerwca każdego roku. gdzie dodatkowo do 50% składki opłaci budżet Państwa, jak również upraw rolnych oraz rodzajów ryzyka, do których dopłaty nie mają zastosowania. Pamiętaj o swoim obowiązku i ubezpiecz uprawy.

2021 Uprawy 1920x1080px

 

Generali Agro Ekspert to ubezpieczenie majątkowe, dzięki któremu możesz chronić maszyny i sprzęt rolniczy Twojego gospodarstwa przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy kradzieżą. Wypłacone odszkodowanie pozwoli na naprawę lub zakup maszyn. Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • agro casco,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego,
 • odpowiedzialność cywilną posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • odpowiedzialność cywilną z tytułu wykonywania usług międzysąsiedzkich,
 • ubezpieczenie porady prawnej,
 • ogień i inne zdarzenia losowe. 

2021 Maszyny 1920x1080px

 

Generali Agro Firma to oferta ubezpieczeń która zapewni Twojej firmie zabezpieczenia majątku m.in. nieruchomości, środków trwałych, środków obrotowych, sprzętu elektronicznego, mienia w transporcie krajowym w razie nieprzewidzianych zdarzeń takich jak:

 • ogień i inne zdarzenia losowe
 • kradzież z włamaniem i rabunek
 • stłuczenie
 • odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy

2021 Agro firma 1920x1080px

 

Generali Agro to kompleksowe ubezpieczenie dla właścicieli gospodarstw rolnych. Obejmuje zarówno ubezpieczenia obowiązkowe, chroniące gospodarstwo w ograniczonym zakresie, jak i szereg ubezpieczeń dobrowolnych. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych możesz uzupełnić o dobrowolne ubezpieczenie budynków rolniczych w ramach wariantu Rozszerzonego lub All Risks.

Główne zalety ubezpieczenia:

 • wariant All Risks dostępny dla budynków oraz mienia (poza zwierzętami)
 • dla zwierząt gospodarskich 2 warianty ubezpieczenia, w tym porażenie prądem
 • swobodne kształtowanie zakresu ubezpieczenia polegające na wyborze odpowiedniego wariantu dla konkretnego rodzaju budynków lub grupy mienia
 • Assistance i dodatkowe rozszerzenia odpowiedzialności przy ubezpieczeniu budynku mieszkalnego
 • rażące niedbalstwo i zapominalstwo w wariancie All Risks
 • stałe elementy w sumie ubezpieczenia budynku
 • dodatkowe klauzule przy ubezpieczeniu All Risks, np. sprzęt rolniczy od awarii lub ziemiopłody od rozmrożenia/zepsucia
 • nowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, z wyższym wiekiem przystąpienia – do 80. roku życia
 • zniżka za kompleksowość, im więcej ubezpieczeń dobrowolnych, tym taniej
 • gwarancja solidnej likwidacji szkód – Generali Agro to ekspert w ubezpieczeniach dla rolnictwa 

2021 Gospodarstwo 1920x1080px

 

Generali Auto to pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych, chroniących Twoje auto i jego pasażerów. Oprócz obowiązkowego OC może zapewnić środki na zakup nowego samochodu, gdy zostanie skradziony lub pokrycie kosztów jego naprawy w razie uszkodzenia. Dzięki ubezpieczeniu Auto Assistance uzyskasz pomoc w razie wypadku lub awarii pojazdu. W ramach Generali Auto możesz również wykupić ubezpieczenie Ochrony Prawnej, NNW dla Ciebie i pasażerów, a także unikalne na polskim rynku ubezpieczenie OC za szkody w środowisku. 

2021 Generali Auto 1200x400px

 

NNW to ubezpieczenie, które gwarantuje wsparcie finansowe w razie nieprzewidzianych zdarzeń oraz ochronę przez całą dobę w Polsce i za granicą. Ubezpieczenie Generali, z myślą o NNW, oferuje:

 • Ochronę na całym świecie 24h na dobę 7 dni w tygodniu
 • Prosty proces likwidacji szkód
 • Wypłatę już w przypadku złamania, zwichnięcia lub skręcenia powstałe wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku wyczynowego uprawiania sportu

Dodatkowe korzyści z posiadania ubezpieczenia Generali, z myślą o NNW to: 

 • Wypłata za pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku, zatrucia pokarmowego, choroby (w tym także COVID-19)
 • Nawet do 10 000 zł za wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (w tym zakup uszkodzonego wskutek nieszczęśliwego wypadku wózka inwalidzkiego, uszkodzonych szkieł korekcyjnych lub uszkodzonego aparatu słuchowego)
 • Wypłata świadczenia w przypadku pogryzienia przez zwierzęta
 • Pokrycie kosztów odbudowy stomatologicznej
 • Wypłata za uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku m.in. złamanie, zwichnięcie, skręcenie, rany skóry, oparzenia, odmrożenia lub wstrząśnienie mózgu
 • Dodatkowe świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do nauki
 • Zwrot kosztu wycieczki szkolnej jeśli dziecko nie mogło w niej uczestniczyć z powodu nieszczęśliwego wypadku lub choroby
 • Zwrot kosztów udzielonej dziecku pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej po traumatycznym przeżyciu

2021 NNW 1200x400px

 

Generali, z myślą o odnawialnych źródłach energii (OZE) to ubezpieczenie skierowane do osób produkujących energię, dbających o środowisko i oszczędzających na rachunkach za prąd. Jesteś ekologiczny? – wybierz dobre ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii. Skorzystaj z zakresu niespotykanego dotąd na rynku.

U nas możesz ubezpieczyć:

 • instalacje fotowoltaiczne (moc do 150 kWp) i kolektory słoneczne (moc do 300 kWt) – zamontowane na dachu budynku, budowli lub znajdujące się na gruncie,
 • pompy ciepła (moc do 300 kWt) – napowietrzne i głębinowe.

Główne zalety ubezpieczenia

 • ochrona od wszystkich zdarzeń – poza wyłączonymi w warunkach ubezpieczenia
 • świadczenie w przypadku produkcji niższej niż zakładał projekt, np. w związku z gorszym nasłonecznieniem
 • odszkodowanie za przerwę w działaniu instalacji w wyniku zdarzenia losowego
 • ubezpieczenie od kradzieży i wandalizmu w zakresie podstawowym
 • odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta
 • oferta dla szerokiego grona odbiorców – klientów indywidualnych, rolników, przedsiębiorców
 • zakres ubezpieczenia odpowiedni, aby polisa stanowiła zabezpieczenie kredytu
 • przy szkodzie pokrywamy dodatkowe koszty związane np. z demontażem uszkodzonych elementów, odkażaniem w miejscu ubezpieczenia 

2021 OZE 1920x1080px

 

Życie Komfort to ubezpieczenie przygotowane z myślą o Kliencie Banku chroniące Twoje zdrowie i życie. Ryzyka objęte ubezpieczeniem to m.in. trwała i całkowita niezdolność do pracy w następstwie choroby lub nieszczęśliwego wypadku czy poważne zachorowanie oraz śmierć. Jest to ubezpieczenie które może stanowić uzupełnienie zabezpieczenia spłaty kredytu. Daje poczucie bezpieczeństwa obu stronom – Bank ma gwarancję uregulowania należności, Klient jest pewien, że jego najbliżsi uzyskają pomoc w spłacie zobowiązań kredytowych.

2021 Zycie Komfort 1200x400px

 

Generali, z myślą o życiu PLUS to nowoczesne ubezpieczenie na życie, w którym każdy znajdzie wiele PLUSÓW dla siebie:

 • singlom dajemy możliwość wysokiej ochrony dla siebie,
 • parom umożliwiamy zabezpieczenie najbliższej osoby,
 • rodzinom oferujemy ochronę życia i zdrowia, a także świadczenia związane z dzieckiem, rodzicem lub teściem,
 • seniorom proponujemy bezterminową ochronę.

Poznaj wybrane PLUSY naszego ubezpieczenia na życie:

 • możliwość dopasowania optymalnego zakresu ochrony z wielu dostępnych wariantów,
 • wypłata świadczenia w pełnej wysokości już od 1 dnia ochrony w przypadku śmierci Ubezpieczonego,
 • wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu Ubezpieczonego już za 1 dzień hospitalizacji niezależnie od przyczyny,
 • możliwość opłacania składek miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie.

Zakres ubezpieczenia:

 • Możliwość wyboru wysokiej sumy ubezpieczenia na ryzyko śmierci.
 • Możliwość wyboru wariantu w ramach, którego otrzymasz świadczenie w razie wystąpienia jednej z 40 poważnych chorób, w tym: nowotworu, zawału serca, udaru, stwardnienia rozsianego, przeszczepu narządów i wielu innych.
 • Możliwość wyboru wariantu w ramach, którego otrzymasz świadczenie w razie urazu niepowodującego trwałego uszczerbki na zdrowiu: złamania, zwichnięcia lub skręcenia, które nie pozostawi trwałych następstw zdrowotnych.
 • Możliwość wyboru wariantu w ramach, którego ubezpieczysz również życie i zdrowie Twojego współmałżonka, partnera lub dziecka.
 • Możliwość wyboru wariantu w ramach, którego otrzymasz świadczenie z okazji urodzenia dziecka.
 • Możliwość wyboru wariantu z dostępem do szerokiego zakresu usług Assistance pomocnych m. in. w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

2021 Z Myl o yciu Plus 1200x400px

 

Pomyśl o ubezpieczeniu już teraz.

Szczegółowe informacje znajdą  Państwo w Banku oraz na stronie www.generaliagro.pl i www.generali.pl