Kursy średnie NBP
USD 3,03 0,22%    EUR 4,19 -0,06%

Płatności masowe SIMP

Płatności masowe SIMP

Z myślą o Klientach, których działalność łączy się z oferowaniem swoich usług znacznej grupie odbiorców, a co za tym idzie z rozliczaniem dużej liczby płatności, Bank oferuje usługę Systemu Identyfikacji Masowych Płatności zwaną w skrócie SIMP. Jest to niezawodne narzędzie mające na celu uproszczenie i przyspieszenie weryfikacji należności od odbiorców za oferowane przez Klienta usługi (bądź towary).

 

Identyfikacja i przetwarzanie płatności masowych gwarantuje:

  • wyeliminowanie błędów powstałych podczas ręcznego uzgadniania płatności,

  • oszczędność czasu z uwagi na duży nakład pracy przy znacznej liczbie transakcji,

  • bezbłędne przyporządkowanie płatności konkretnemu dłużnikowi,

  • szybki dostęp do bieżących informacji za pośrednictwem otrzymywanych codziennie raportów,

  • stały nadzór Banku nad przetwarzaniem danych,

  • usprawnienie kontroli przepływów finansowych w ramach całej firmy.

 

Jak działa SIMP?

Każdemu dłużnikowi Klienta przypisany zostaje indywidualny rachunek, zgodny ze standardami Unii Europejskiej w 26-cyfrowym formacie NRB, poprzez który przychodzące płatności zostają przelane na prowadzony w PMBS w Zabłudowie rachunek bieżący Klienta.

Numer indywidualnego rachunku składa się z 26 cyfr: 2 cyfr tzw.liczby kontrolnej nadawanej automatycznie, 8 cyfr rozliczeniowego numeru banku (w tym przypadku jest to 8099 0004), 4 cyfr stanowiących wyróżnik Klienta w Banku oraz z 12 cyfrowego numeru identyfikacyjnego płatnika w systemach Klienta.

Po przetworzeniu wszystkich płatności, rachunek Klienta zostaje uznany kwotą transakcji a wygenerowany raport zawierający szczegóły transakcji przesłany w dogodnej dla Państwa formie elektronicznej np.mailem. Dane z raportu wprowadzone do systemu finansowo-księgowego Klienta pozwolą na automatyczne rozksięgowanie płatności na indywidualne konta dłużników.


Schemat działania Systemu Identyfikacji Masowych Płatności (SIMP)


Do obsługi Systemu Identyfikacji Masowych Płatności wymagane jest korzystanie przez Klienta z Home Bankingu lub internetowego systemu Firm@.